431-آیا تفسیرات شورای نگهبان از جمله نظارت استصوابی قابل تغییر است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

آیا تفسیرات شورای نگهبان از جمله نظارت استصوابی قابل تغییر است؟

به چند صورت قابل تغییر است

1-تغییر برداشتهای اعضای شورا بعلت تحولات شخصی یا جایگزینی آنان(بند1اصل91)

2-تصویب مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مصوبه مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده است(اصل112)

3-تصویب سیاست کلی نظام درمجمع مصلحت درخصوص انتخابات با ارجاع رهبری نظام(بند1اصل110)

4-حکم حکومتی با درخواست نمایندگان مجلس شورا درصورت تحقق نیافتن موارد فوق الذکر(اصل57)