مانیفست یا بیانیه مطالعاتی بنده در سال نو
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
هرکس باوری دارد چه بی خدا ویا خداپرست ودیگر حقایق زیر مجموعه آن وهمه قابل احترامند.
1-اما بنده ایرانی مسلمان وپیرو مکتب اهلبیت باورم برچهار اصل استوار است
عصمت خداوند- عصمت پیامبر-عصمت امام-عصمت کتاب وحی
این باورها مبتنی برعقلانیت است وتا آخرین جزئیات آن همگی مبتنی برتعقل است.
این باورها واعتقادات امری شخصی وخصوصی است وبا هیچ باوری درگیر نیست
2-اما در مورد جامعه وحکومت
این امر متکی بر نظر اکثریت مردم ایران است هرچه بخواهند وحکومتشان بهرشکل باشد.
اما با توجه به باورهای شخصی بنده
هر حکومتی که براساس اکثریت مردم تشکیل شود باید در قوه مقتته چند فقیه برای انطباق قوانین با شرع حضور داشته باشتد واگر نمایندگان با اکثریت دوسوم رای دهند همان معتبر است.
این باور متکی بر مکتب اهلبیت بوده ودر دو انقلاب مشروطه واسلامی اساس کار بوده است که متاسفانه در حکومتها بدان عمل نگردید یا متروک شد ویا منحرف
به امید اصلاح امور در جهت خواست اکثریت ملت ایران
در خدمت دوستان هستم

https://www.balatarin.com/users/behabadi