دوای درد جامعه ما جدائی قانون از مدیریت است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
نظام اسلامی میتواند ترکیبی از قانون اسلام ومدیریت اسلامی باشد .منظور قوانین اسلام بوسیله یک روحانی در راس نظام ومدیران متعهد به اسلام اجرا شود. درست مانند این نظام موجود
از طرفی درکشور ما اقلیتی قوی هستند که طالب نظام اسلامی نیستند و اینان نیز بخشی از جامعه کشورند ودارای حق.
بهرحال بقول برخی کشور ما یک حکومت به روحانیت بدهکار بود که این بدهی پرداخت شد اما منتج به نتایج مثیت نگردید .
چه باید کرد؟ شاید راه حل در همان قانون مشروطیت بود که رژیم گذشته بدان عمل نکرد .
راه حل تفکیک مدیریت از قانون است.
مجلس شورای اسلامی با حضور چند فقیه مصوبات را با احکام دین تطبیق داده واگر نمایندگان اصرار برآن داشته باشند با دوسوم آراء تصویب می کنند همانگونه که در 4 سال اول انقلاب عمل می شد.
اما مدیریت کشور باید بدست مدیران لایق وبدون توجه به اعتقاد آنان باشد یعنی همه مردم ایران در مدیریت سهیم باشند .در این صورت نیازی به ولایت فقیه نیست ویا اگر هم باشد بصورت مشروطه است
در نتیجه قانون اسلامی که مدنظر اکثریت ملت ایران است بدست مدیران کشور یعنی همه ملت ایران اجرا می شود
به امید رهائی از وضعیت موجود وخشنودی ملت عزیز ایران