تاریخ انتشار:1400/02/25
آنچه درجهان درباره ایران است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
هم اکنون در روی کره خاکی ما سه رویداد مهم در جریان است
1-در اروپا وین نشست برجامی 2- در مرکز خاور میانه درگیری فلسطینیان با رژیم صهیونیستی3- ثبت نام کاندیداها در ایران
این رویدادها بدجوری بهم تلاقی پیدا کرده اند وچه بسا تعمدا چنین تلاقی پیش آورده شده است.
در وین آمریکا تلاش دارد اشتباه دولت قبلی را مرتفع کند تا بدنامی برای آنها درتاریخ نباشد. در خاور میانه اسرائیل تلاش دارد با ایجاد بحران مانعی برای فیصله برنامه آمریکا با ایران باشد .ودر ایران نمایش انتخاباتی برگزار است مانند گذشته با این تفاوت که این بار هر گروه تلاش دارد خودر ا بمناصب رسانیده ودر امر برجام فاتح اعلام شود.
در این میان تنها ملت ایران وملت فلیسطین هستند که قربانی این رویدادهای سیاسی اند .
مردم ایران باید منتظر بمانند که سیاستمداران کشور کدام زمان را برای پایان دادن تحریم ها انتخاب کرده اند؟
مردم فلسطین باید منتظر بمانند تا ببینند کی این بازی ها تمام شده وبدرد آنان برسند؟
خروج از برجام پیمان ابراهیم بازگشت به برجام و ختم غائله خاورمیانه هیچیک درمان درد این ملتهای مظلوم نیست بجز ارتفاع سلطه های جهانی وداخلی که حداقل برای بنده بجز دعا کاری بر نمی آید