نه صفر ونه صد اعداد دیگری هم هست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در جامعه ما دو گروه عمده وجوددارند یکی که طالب این نظامند ودیگری که موافق برچیدن آن وبرقراری یک نظام کاملا سکولارند.
نه این نظام برجای می ماند ونه سکولار کامل در تیررس خواهان ها
میان صفر وصد اعداد دیگری هم هست که شاید مارا به بخش مهمی از خواسته ها برساند ومحتملا هردو گروه خشنود شوند.
بنده دو راه حل قبلا پیشنهاد کرده بودم اینک آن دورا درکنار هم می آورم و فضارا باز می گذارم تا راه حل های دیگری به میان کشیده شود
راه حل اول: دین تنها در قوانین کشور حضور داشته باشد یعنی وجود چند فقیه در قوه مقننه بدون دخالت در انتخابات وحذف ولایت فقیه وخبرگان وزیر مجموعه های رهبری و به عبارتی خروج روحانیت از مدیریت در قوا
راه حل دوم:مشروطه بودن ولی فقیه مانند شاه مشروطه وفاقد مسوولیت وعدم دخالت در قوا که مشابه آن در کشورهای اروپائی هست .در اینصورت روحانیت تنها به عنوان نماد درراس است نه دخالت دین در کشور
راه حل سوم: