تاریخ انتشار:1399/10/01
زمستان 1399 باردار بهاری دیگر
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

زمستان ها ی طبیعت همیشه دردل خود بهار را می پرورانند ودر کشورمان پس از قرنها استبداد دوبار بهار انقلاب در زمستان پدیدار شد یکی انقلاب مشروطیت ودیگری انقلاب اسلامی که امیدها را برای آزادی داشت اما چه زودپژمرده شدند.
شاید زمستان امسال سومین بهار طلوع کند واین بار همیشگی باشد .این آرزوی همه ایرانیان است واما بنظر بنده با مرور آن دو بهار پژمرده برای اینکه بهارمان درآتیه گرفتار چنین سرنوشتی نشود دو شرط لازم است
1- آزادی همه ادیان واحترام به همه باورهای مردم کشورمان چه دین امری شخصی وخصوصی است واهانت به باورهای مردم موجب جدائی ودشمنی میشود. باید همه درامنیت کامل انتخاب شیوه زندگی شخصی خودرا داشته باشند
2-چون اکثریت ملت ایران مسلمانند وشاید بهتر بگویم اکثریت قاطع الهی هستند باید بگونه ای روح خدائی در درون جامعه حاکم باشد و همانگونه که در دو انقلاب مشاهده گردید در قوه مقننه با حضور چند نفرمصوبات با قوانین الهی انطباق داده شود ودر موارد اختلاف با اکثریت دوسوم به تصویب برسد . بدینگونه روح خدا در کالید جامعه وارد میشود اما اجرای قوانین برعهده منتخبان صلاحیتدار که توسط مردم در انتخابات آزاد وبدون نظارت انجام میشود خواهد بود .بدینصورت قوانین با رعایت فطرت مردم بوسیله منتخبان خود آنان اجرا میشود.
در مدیریت کشور وقوای سه گانه هیچ نظامی ویا روحانی دخیل نخواند بود.
امید است در زمستان امسال شاهد بهاری جاودانه باشیم وکشورمان به مجد وعظمت گذشته خود باز گردد.