تاریخ انتشار:1399/02/18
آیا حکم خدا ثابت است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دین مشتمل بردو موضوع است امور نظری مانند عقاید وامور عملی مانند احکام واخلاق
عقاید قطعا ثابت است چون وقتی چیزی اثبات شد دیگر قابل رد نیست مانند یکتا پرستی نبوت معاد کتاب وحی و..
اماامور عملی چون همراه با حرکت وزمان است بنا چار با توجه به ماهیت آن برای همیشه ثابت نمی ماند و امکان تغییر درآن هست
یکی از دلائل مهم آمدن شریعتهای گوناگون بخاطر همین امر است که احکام درآنها تغییر می کند مثلا شکل نماز یا روزه ویا شیوه ازدواج
این تغییر با آمدن دین آخرین وختم رسالت چگونه صورت می پذیرد؟
در فقه اسلام احکام که در کتاب وحی ویا برخی روایات آمده است بعنوان احکام اولیه تلقی میشود و چنانچه امکان انجام حکم نباشد بنابر مصلحت ویا ضرورت به عنوان حکم ثانوی تغییر می کند.
بنابراین با توجه به ماهیت امور عملی زمینه تغییر در حکم وجوددارد
در جامعه ایران درقانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت برای همین امر ایجاد شده است که در موارد اختلاف مجلس با شورای نگهبان تصمیم بگیرد.
در امور فردی هر فرد خود مسوول تغییر هست.