تاریخ انتشار:1398/10/29
جمهوری اسلامی آری؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دوستان بسیاری ازبنده پرسیده اند که موافق چه سیستم حکومتی هستم ؟ درپاسخ گفته ام :
جمهوری اسلامی
وبرخی یدین لحاظ مرا طرفدار این نظام میدانند در حالیکه جمهوری اسلام اقسام وانواعی دارد که یکی ازآنها وضعیت موجوددرایران است.
برای اینکه دوستان دقیقا با نظر بنده آشنا شوندواین نوشته به یادگار بماند بطور کوتاه آنرا توضیح می دهم.
فرض کنید یک حکومت کاملا دموکراتیک ومردمسالار در دنیا هست که بهترین است ومردمی ترین این حکومت مورد نظر بنده است تنها با یک قید که
مراجع دینی درکشور که در حوزه ها هستند 6 نفر فقیه مورد نظرشان رابه مجلس نمایندگان مردم معرفی می کنند تا درآنجا مصوبات را با مقررات اسلام تطبیق دهند اگر مصوبه منطبق بود که هیچ واگر نبود ونمایندگان اصرار بدان کردند با دوسوم رای نمایندگان بنابرمصلحت تصویب میشود
بدینگونه جمهوریت کامل برقرار است وقوانین نیز منطبق با اسلام خواهد بود
در این سیستم دیگر هیچ شخص روحانی در قوای کشور نخواهد بود و میان مراجع دینی وحکومت اتحاد برقرار میگرددوهرگز دشمنان بیرونی ودرونی نمیتوانند میان روحانیت وسیاستمداران اختلاف ایجاد کنند . مقررات هم رنگ دینی دارد وهمه متدینان بدان خشنودند و اقلیتها نیز به حقوق قانونی خود می رسند.

این پیشنهاد بنده است که جهت آگاهی دوستان نوشتم ومنتظر نظرات شما هم هستم ممنون

اگر دقت کنید در طرح بالا مجلس شورای اسلامی براساس یک انتخابات کاملا آزاد واز میان منتخبین مردم با هر ایده وعقیده تشکیل میگردد یعنی هر فردی که مردم برگزینند .آنگاه آن مجلس مصوباتش منطبق با مقررات اسلام میگردد .می بینید که چه ترکیب جذابی است .در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد .این هما ن طرح انقلابیون درمشروطیت بود که متروک ماند