همانندی سانحه دلخراش هواپیمائی باقتلهای زنجیره ای -یک درخواست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
اینک که با بخاک سپاری فرزندان عزیزمان که درسانحه دلخراش سقوط هواپیما فضا کمی آرام گرفته جا دارد ضمن عرض تسلیت به همه بازماندگان از ریاست محترم جمهوری بعنوان مسوول اجرای قانون اساسی ورئیس شورای عالی امنیت ملی در خواست می گردد
پرونده عاملان این حادثه را جدی پیگیری وآنانرا به ملت بزرگ ایران معرفی نمایند .
بدیهی است مجلس دولت وقوه قضائیه بایددراین امر مهم رئیس جمهوررا حمایت کنند.
این حادثه از این جهت نیز بسیار مهم است که موجب گردید طعم شیرین مردم ما در پیروزی نیروهای مسلح علیه سلطه جهانی که دربرابر ترور سردار بدست آمده بود تلخ گردد.
مساله سقوط هواپیمائی همانند قتلهای زنجیره ای تلقی میگردد که دردولت خاتمی این شهامت بود تا شبکه فاسد درون اطلاعات کشوررا آشکار وبه ملت معرفی کند .
دولت تدبیر وامید نیز میتواند در معرفی عوامل نفوذی در درون نیروهای داخلی که محتملا موجب چنین خسارت عظیمی گردید یادگاری از خود بجای گذارد
به امید پیروزی ملت ایران درهمه جبهه های مبارزه