تاریخ انتشار:1398/10/19
هفته مصيبت !!!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در هفته جارى ، كشور و مردم عزيزمان با مصائب مختلفى نظير ترور سردار سليمانى ، شهداى تشييع جنازه كرمان ، سقوط هواپيماى اكراين با مرگ تعداد زيادى از مهندسين دانشگاهاى صنعتى شريف، علم و صنعت ايران و صنعتى اصفهان ، خانواده هاى بانكى مان و همچنين واژگونى اتوبوس در سوادكوه مازندران مواجه بود .
در اينجا بمناسبت هاى فوق سوگنامه زير راكه اثر جاودانه استاد حسين عليزاده ميباشد با آرزوى پايان يافتن اين مصائب انتشار داده و بهمراه همه ایرانیان عزیز در اين شب جمعه دست بسوى آسمان گشوده و دعا ميكنيم كه الهى اين همه مصيبت در همين هفته بپايان برسد .
آمين يا رب العالمين
(https://t.me/c/1415434025/549)