پایان راه سردار وآغاز راه سرداران
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
مهمترین مساله ای که سردار سلیمانی با آن درگیر بود مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه بود وتوانست دراین راه توفیقاتی هم بدست آورد وازجمله برچیدن بساط داعش گروه تروریستی ساخته وپرداخته ایالات متحده بود.
او در این مسیر توانست با کمک مالی از ایران ومدد جوانان کشورمان پایه های مقاومت را دربرابر نفوذ آمریکا در کشورهای منطقه ازجمله عراق سوریه لبنان یمن و...ایجاد کند وبا پرورش نیروهای بومی براین امر پیروز شد و بنظر میرسید که کار سردار پایان یافته وحودنیز میل به رفتن داشت و این امر با دست بیگانه ونفوذی ها عملی شد وسردار برای همیشه از میان مردمان منطقه عزیمت کرد وبنظر میرسد که دیگر جایگزینی نه در منطقه ونه ایران داشته باشد چون با تحریمها نه امکان کمکی درمیان است ونه میتوان انتظار داشت که چنین فردی ممتاز به این زودی ها درکشورمان سربرآورد اما
سردار راه را به سرداران جوان ومنطقه نشان داد وشیوه مبارزه را بدانها آموخت .آنان دیگر نیازی به سلیمانی ندارند چون خود سلیمانی هارا در اختیار دارند .این بار دشمن دیگر با ایران وسردار سلیمانی روبرو نیست او با سلیمانی ها ومردم منطقه روبروست .کارزار بس دشوار شده است وملت ایران فرصتی دارد تا به باز سازی درون خود وبرای ملت خود تلاش کند .سهم ملت بزرگ ایران برای منطقه پرداخت شد واینکه جوانان غیور منطقه خود باید راه سردار ایرانی را بپیمایند