تاریخ انتشار:1398/09/11
کی نظام ما قانونمدار می شود؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

اخیرا فردی بنام کارشناس قرآنی در سیمای کشور تفسیری از آیات قرآن درباره شیوه برخورد با مخالفان در جریان اعتراضات اخیر شدکه موجب برانگیختن احساسات مردم وبزرگان شد .در مورد سایر احکام نیز بوسیله برخی ازبزرگان نظراتی ابراز میگردد که موجب نگرانی مردم میشود ازجمله در تعریف مستضعفان که دربیان رهبری آمده است .

مگر قرار است کشور برمدار نظرات بزرگان اداره شود؟

مگر قرار است قانون اساسی وقوانین عادی کنار گذاشته شود؟

مگر قرار است مجلس ازمیان برداشته شده وقانونمداری جای خودرا به دکترین یا تفسیر به رای بزرگان بدهد؟

مگر قانون اساسی خونبهای شهیدان ما نیست؟

مگر چندی پیش رهبری نفرمودند فصل الخطاب قانون است

مگر امام راحل نفرمودند که مجلس درراس امور است؟

پس چرا رسانه ملی بجای آموزش قانون اساسی وقوانین دیگر مدام از نظرات اشخاص استفاده میکند ؟

هنوز بعد از4 دهه از انقلاب ملت ایران گذشته یاد نگرفته ایم که قانونمدار باشیم وشیوه های انقلابی وخارج ازمدار قانون را ترک کنیم؟

آیا با این روش دنیا مارا خواهد پذیرفت؟