تاریخ انتشار:1398/08/30
نابلدی تاکی؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه


به نام خدا
بهرحال  افزایش بهای بنزین تثبیت شد و ظاهرا مخالفتهای مردمی پایان گرفت .
سوالی که باید بدان پاسخ داد این استکه تا کی باید بابت هر تغییری کشوررا را به مرز تابودی بکشانیم ؟
بنده از پشت پرده آگاهی ندارم وآنچه را در آشکار می بینم مطرح می کنم .نتیجه اقدام تغییر دربهای بنزین که به تصویب روسای سه قوه ورهبری رسیده است طبق اخبار منتشره در رسانه های داخلی بیش از 100 نفر کشته یا شهید شده اند میلیاردها خسارت به اموال عمومی دولتی وخصوصی وارد شده است .یک هفته کشور درحال تعطیلی بوده واینترنت کاملا قطع گردید واز این طریق میلیاردها درآمد شغلی مردم نابود شد و..
سوال اینستکه پس از 4 دهه از انقلاب تا کی مدیریت کلی نطام  نابلدی خودرا به مردم وکشورخود تحمیل میکند؟
هربار هر رویداد خسارت باررا تحت عنوانی به دشمن خارجی منتسب نماییم
آیا دشمن اصلی نابلدی نیست؟ که دردرون مدیریت کشور می باشد؟
تا کی باید مردم ما وکشورمان شاهد خسارات جانی ومالی و حیثیتی باشند ؟
شاید پشت پرده مطلبی باشد که بنده آگاهی ندارم ومثلا این اقدام کاملا آگاهانه روی داده تا به نتایج مورد نظر برسد
بنده نمیدانم وداوری هم نمی کنم شاید روزی اگر پشت پرده چیزی باشد هویدا گردد.