تاریخ انتشار:1396/03/15
پرسشی مهم؟؟؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
میدانیم که طبق قانون اساسی همه نهادها متکی به رای مردم است مثلا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری ویا رهبری که منصوب مجلس خبرگان رهبری اند. خوب اگر مردم از یک طرف رئیس جمهوررا انتخاب میکنند واز طرف دیگر نمایندگان مجلس خبرگان را برمی گزینند تا رهبررا منصوب کند چرا میان رهبر ورئیس جمهور اختلاف بوجود میاید؟ این پرسش مهمی است اندیشه کنید دقیق بعد پاسخ دهید. ببینید که سرچشمه انتخاب این دو مسوول یکی است آن هم مردم چرا نتیجه به اختلاف می انجامد؟ چگونه از آبشخور واحد مایه اختلاف میجوشد؟ البته تصور نکنید که اختلافی درکار نیست .با کمی دقت در تاریخ انقلاب اختلافات را میان ده مسوول قوه اجرائی ورهبری شاهد بوده وهستیم.
http://forum.bidari-andishe.ir/thread-43215.html