شخصیتهای حقوقی متصدی دین در جامعه روحانیت
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
در جامعه دینی گروهی هستند که در کسوت روحانی هستند اینان کسانی هستند که در رشته علوم دینی تحصیل می نمایند . حوزه علمیه مکانی است که طلاب علوم دینی درآنجا به تحصیل مشغولند .حوزه علمیه همانند یک دانشگاه است که در مراتب کاردانی کارشناسی وارشد ودکترا فعالیت دارند .بنابراین حوزه های علمیه همچون دانشگاه ها تلقی میشود وهیچ خصوصیتی جدای ازآنها ندارد .رشته تحصیلی درحوزه علوم دینی است کما اینکه در دانشگاه ها سایر علوم تدریس میشود.
در حوزه های علمیه اساتید دارای تشکیلاتی هستند بنام جامعه مدرسین .این یک تشکیلات صنفی است مانند جامعه اساتید دانشگاه
ودر هر شهری ممکن است روحانیون آن شهر جامعه ای را تشکیل دهند که بنام جامعه روحانیت نامیده میشود مانند جامعه روحانیت تهران .اینها نیز تشکیلاتی صنفی وسیاسی اند مانند احزاب وگروه های سیاسی.
حال پرسش اصلی اینستکه طبق قانون چه شخصیت های حقوقی در جامعه روحانیت وجوداردکه نقش اصلی را دردین دارند؟
1- رهبری(ولایت فقیه): رهبر یک فقیه وروحانی است که علاوه برشخصیت حقیقی خویش مسوولیت حقوقی نیز دارد
2-مجلس خبرگان رهبری: متشکل ازنمایندگان مردم برای انتخاب رهبر
3-شورای نگهبان: فقهای شورای نگهبان همگی روحانی هستند ودارای مسوولیت حقوقی نیز میباشند.
4- مراجع دینی: مرجع دینی بالاترین مقام روحانی در حوزه ها وجامعه اسلامی است که عموم مردم در احکام دین ازآنان پیروی میکنند.
بجز موارد یادشده در طبقه روحانیت هیچ فرد یا گروه وتشکیلاتی بعنوان متصدی دین دارای شخصیت حقوقی نیست بلکه تماما صنفی ویا سیاسی اند.