مدیریت گوهر ناشناخته ویا فراموش شده!؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مدیریت گوهر ناشناخته ویا فراموش شده!؟

دانش بشری ازرشته های گوناگون تشکیل میشود که هریک در هر بخشی از نیاز بشر بکارمیرود. دانش ها هریک به تنهائی میتواند مورد بهره برداری افراد قرار گیرد مثلا در یک جنگل یک فرد میتواند در هر زمینه ای که مایل است در دانش های گوناگون فعالیت داشته باشد .اما یک دانش بشری وجودارد که مخصوص اجتماع وجمع است وآن علم مدیریت است . این دانش سابقه طولانی دارد اما در طول زمان نیز خود رشد نموده است که مثلا آنچه در گذشته بکار گرفته میشد امروزه تغییر کرده است .زمان ومکان وشرایط در علم مدیریت کارساز است .اهمیت این دانش در این است که جامعه فاقد مدیران آگاه از قافله تمدن عقب میمانند وبا هر ترفندی وثروتی دیگر قابل جبران نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه در بخش مدیریت کلان جامعه مانند رهبری وروسای سه قوه یکی از شرایط جدی متصدیان این مسوولیتهارا داشتن مدیریت قوی ووجود تدبیر وتدبر میداند . بخشی از این دانش محصول تجربه شخصی است مثلا مدتی در مدیریت کلان زیر نظر مدیر بالاتر کار کند تا بیاموزد .اما این امر کافی نیست ومسوولان ما باید دوره های مدیریت را در بهترین دانشگاه های دنیا ببینند . برای امر رهیری تنها فقاهت راهگشا نیست و تجربه عملی نیز کافی نمی باشد باید رشته مدیریت را طی کرد تا بتوان دریک جامعه مدیر موفق بود .فقه یک تخصص در احکام دین است ودراین رشته تخصصی مدیریت لحاظ نشده است . بخشی از دانش مدیریت در کلام مولا درنهج البلاغه آمده است اما این دانش نه چنان در دنیای اسلام پرورده شده ونه با شرایط تطبیق پیدا کرده است . مدیریت در سخنرانی وتریبون داشتن نیست .مدیریت مادر ایجاد بسترها برای پرورش همه علوم درکشور است . اگر جوانان مستعد ما از کشور مهاجرت میکنند ویا آنانکه در درون جامعه دل بکار نمی بندند همه ناشی از مدیریت نادرست ویا فقدان آن است . اعطای سمتها تقسیم کاروارزیابی امور محصول یک مدیریت کارآمد است وآنچه در جامعه ایران اسلامی مشاهده میشود ناشی از بی مدیریتی ویا ناتوانی درکاربرد این گوهر ناشناخته ویا فراموش شده است. وما نمونه بارز آنرا در معرفی نامزدان ریاست جمهوری ازسوی شورای نگهبان هستیم.