جامعه غیر شفاف موجب بی اعتمادی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

زمانی ایران را در موسسه شفافیت که صورت کشورهارا منتشر کرده بود در انتهای جدول قرار داد واین بمعنای وضعیت نامناسب حساب وکتاب در کشورمان است . کافی است ببینیم که این عدم شفافیت چگونه مسوولان بالای نظام را بجان هم انداخته است .20 سال است که در قوه قضائیه اقداماتی صورت پذیرفته وبجای اینکه دستگاه های ذیربط آگاه باشند اینک بگونه ای به بیرون درز کرده است .اگر امور شفاف بود که جای نگرانی نبود واگر غیر شفاف بود که نباید از انتشار آن نگران شد واینکه شده موضوع اختلاف روسای دوقوه . خوب بیائید بجای درگیری موضوع را شفاف کنید. متاسفانه هرکجا که گیر میکنیم نهایتا خودرا به نهاد رهبری می چسبانیم تا شاید نجات پیدا کنیم مگر این امر موجب شفافیت میشود تازه کاررا پیچیده تر میکند . در قضیه سخنرانیها ویا موسیقی ویا پرونده های کذا وکذا هم چنین است مدام میگوئیم درحال پیگیری هستیم وسالها مردم الاف منتظر نتیجه اند وفکر میکنیم ازیادها میرود . تنها راه حل شفافیت امور است اگر قادر نیستیم کناربرویم حالا بجای حل مساله وایجاد شفافیت درحال لشگر کشی هستیم  50 گروه جمع شده اند تا علیه فلانی اقدام کنند مگر کشور قانون ندارد؟ مگر قرار است به جائی حمله شود؟ این کار بسیج وحزب الله نیست این کار دستگاه هاست که شفاف عمل کنند ونظر بدهند هیچ راهی جز این نیست با وحی منزل هم حل نمیشود هر چیزی راهی دارد بقول حافظ

 تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز