تاریخ انتشار:0000/00/00
نصیحتی مشفقانه به دولت فرانسه!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

باز خبری هولناک از عبور کامیونی درطول 4 کیلومتر ازروی مردم که تا کنون صدتن کشته شده اندجهان را در شگفتی وماتم فرو برد . چرا مردم فرانسه وبخصوص پاریس دچار چنین حوادث دلخراشی میشوند؟ حقیقت اینستکه دیگر خسته شدیم ازبسکه گل برخون های ریخته برزمین گذاشتیم .ما خود درایران پس از 30 سال ازپایان جنگ هنوز پیکرهای سربازانمان را بدرقه میکنیم.در کشوری که مهد آزادی است آیا راه حلی برای جلوگیری از این گونه حوادث پیدا نشده است؟بنده یک راه حل برای حل این مشکل پیدا کرده ام.

بیشتر این حوادث فعلا بنام داعش یا باصطلاح شما دولت اسلامی صورت می پذیرد.در کشوری که مهد آزادی است وبه سازمانهای تروریستی مانند مجاهدین خلق وصهیونیستها وهمجنسگرایان اجازه فعالیت وکارناوال میدهد چرا به داعش اجازه نمیدهد تا آزادانه کارناوال خودرا برپا کند؟شاید دیگر دست بجنایت نزند .ممکن است بگویند که این سازمان تروریستی است . مگر مجاهدین خلق تروریست نبودند بدتر از داعش خوب شما داعش را هم از لیست درآورید ومشکل را حل کنید.بخدا این تروریستهای اروپائی که دست پرورده همان مساجد جاسوسی در اروپاست دوکشور عراق وسوریه را نابود کردند وانرژی ما ایرانیهارا هم کاسته اند .آنها را به وطن خود باز گردانید واجازه فعالیت سیاسی به آنها بدهید بگذارید درآن کشور آزاد آنها نیز جامعه ای خود مختار داشته باشند. تازه میتوانید از موسسه گینس دعوت کنید تا رکوردهای  فرزندان دست پرورده خودرا به ثبت برسانند مثلا کدامیک بیشتر گردن زدند ؟ریش کدامیک بلندتر است ؟کدامیک بیشترین تجاوز ودزدی را کرده اند؟ ظاهرا طبق اعلام سیا بیشتر اطلاعات موجود دررایانه های آنان فیلمهای سکسی بوده است .پس کدامیک در جبهه های نبرد حق علیه باطل برفیق هم سنگر خود بیشترین تجاوز راکرده اند؟

اینها کلی موجب رونق گینس میشود وشما هم مهد آزادی را همچنان حافظید . دیگر بس است ما بعد از این باور نمیکنیم که این جنایات بدون آگاهی شما رخ دهد . وقتی القاعده میتواند 5 هواپیمارا در آسمان ایالات متحده برباید قطعا در مرحله بعد داعش با هواپیما به مردم روی زمین حمله میکند وچه فاجعه ای خواهد شد .عجله کنید فرزندان خودرا فرا خوانید وملت ماراهم از دست آنان آزاد سازید.