چگونه میتوان از زناشوئی لذت کامل برد؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

مقدمه

 

تبلیغات توخالی برای خالی کردن جیب من وشما

بنام خدا

مدتهاست اینترنت وسایتها پر شده است از تبلیغات فراوان پیرامون تغییراتی در دستگاه تناسلی ازجهت طول وحجم آن بمنظور بهره بردن کامل از لذت جنسی. آنقدر این تبلیغات زیاد است که گاهی انسان سالم نیز بهوس می افتد که کاری کند درحالیکه اینها سرابی بیش نیست وتنها هدف خالی کردن جیب جوانان ماست  واین نقشه همیشگی سرمایه داری غرب است که خود دام میگذارد وزمانیکه آدمی را دردام انداخت راه حل آنرا نیز برای خالی کردن بقیه جیب انسان ارائه میدهد . از یک طرف تبلیغ سیگار میکند واز طرف دیگر چگونگی رهائی از سیگار را!!! از یک طرف شراب را درمیان مردم رواج میدهد وپس از آن راه حل فرار از اعتیاد به الکل را وهدف نهائی همان سود بیشتر بدست آوردن.

در مساله نیاز جنسی هم همینگونه است ابتدا فرض را بر این میگذارد که همه جوانان ومردان ناتوانی جنسی دارند وبهمین بهانه محصولات بی خاصیت ویا مضررا تبلیغ میکنند وپس از چندی که برای جوانان ومردان مشکلاتی فراهم شد محصولات بعدی برای رفع همان مشکلاتی که خود ایجاد کرده اند تبلیغ میگردد واین قصه تا پایان عمر آدمی ادامه دارد.

اما در این وبلاگ بنده تلاش میکنم تا بطور طبیعی وبدون استفاده از محصولات من درآوردی شمارا با حل مشکل جنسی آشنا سازم.

همانگونه که در مقدمه گفته شد تبلیغات غرب اینگونه وانمود میکند که مردم جهان سوم ناتوانی جنسی دارند ودرنتیجه باید بدنبال راه حل باشند در حالیکه این ناتوانی درغرب وجوددارد نه درشرق واگر محصولات آنها مفید است برای همان ناتوانان جنسی غرب بکار رود . خداوند انسان را کامل میآفریند واین قاعده کلی است وبطور استثنا ممکن است فردی دچار نقصان در بدن خود باشد ویا بدلائلی مانند جنگ وتصادف نقصانی در بدن انسان بوجود آید . بنابراین جوانان ما ومردان وزنان ما علی الاصول سالمند ودارای اندام تناسلی کاملی دارند ولذا نیازی به کشف راه حل برای ناتوانی جنسی ندارند چه از سلامت کامل برخوردارند . بنابراین جای هیچ نگرانی نیست چرا که بجز مواردی اندک همه ما دارای توانائیهای طبیعی وسالم هستیم. اما درغرب بدلیل استفاده زیاد از مشروبات الکلی وسایر مواد افیونی وزیاده روی در امر جنسی دچار ناتوانیهائی شده اند که خود باید چاره کار کنند

مشکل اصلی درمساله جنسی چیست؟

بنام خدا

دو مشکل دریک جریان  زنا شوئی وجوددارد

یک:کوچکی اندام تناسلی ازنظر طول وحجم :اینگونه بنظر میرسد که اگر اندام جنسی مردان از اندازه طبیعی کوچکتر باشد امکان بهره بردن از لذت جنسی فراهم نمیشود بویژه برای زنان . در این مورد عرض شود که اندازه اندامهای تناسلی با توجه به اندام طبیعی انسان کاملا طبیعی است وجای نگرانی نیست . این یک توهم است که اندام ما از حد طبیعی کوچکتر است زیرا فاصله نقطه تحریکی در اندام زن که در درون اندام تناسلی وجودارد تا قسمت بیرونی ۵ سانتیمتر است که کوچکترین اندام جنسی مردان هم قادر است آنهاراتحریک وبه لذت جنسی برساند ولذا اساسا جای نگرانی نیست . اینهم مانند سایر موارد درغرب سرمایه داری  است که دوست دارند همه چیزرا ازحد طبیعی بیشتر داشته باشند وظاهرا بی تمایل نیستند تا در این زمینه همانند چهارپایان باشند. البته در این مورد راه حلی که در شریعت اسلام مطرح است برایتان خواهم نوشت.

دو:عدم آگاهی از تکنیک یک رابطه جنسی

مهمترین اشکال در امر جنسی همین مشکل است که مانند سایر موارد نادانی وجهل بجای یادگیری بسراغ درمانهای غیر طبیعی میرویم . اگر هر جوانی ویا مردی وزنی از تکنیک جنسی آگاه باشند در ست مانند بهره بردن از هر چیز دیگری از کار خود لذت میبرند ولذا برهر انسانی بویژه مردان ما لازم است مساله زناشوئی ر اجدی گرفته واز این تکنولوژی خدادی کاملا آگاه شوند . در این مورد نیز آنچه در اسلام عزیزبدان توصیه شده وپیشرفتهای علمی روز در پستهای بعدی خواهم نوشت
یکی از احکام مستحب در اسلام عمل استبراء است یعنی پاک شدن از نجاست ادرار. زمانیکه ادرار انسان خارج شد ما خودرا شسته واز توالت خارج میشویم اما احساس میکنیم که مقداری ادرار از ما بیرون امده ولباسمان خیس است .این درست است چراکه قسمتی ازادرار درلوله باقی میماند ولذا برای اینکه خیالمان راحت شود ودچار نجاست دوباره نشویم اسلام پیشنهاد نموده است که پس ازدفع ادرار با انگشت میانه از محل دفع مدفوع روی مسیر لوله ادرار تا محل بیضه ها کشیده وفشار اوریم وسپس از انتهای لوله ادرار همین عمل را تا ابتدا ادامه داده وسپس سر لوله ادرار را نیز فشارداده تاکاملا لوله ادرار از این مایع خالی شود .این عمل میتواند یک یا دو ویا سه بار انجام شود. پس از انجام این کار وخروج از توالت دیگر هیچ مایع ناپاکی ازانسان خارج نمیشود وهرچه بیرون آید پاک است . این عمل مستحبی دوفایده مهم دارد اول اینکه شمارا از ادرار موجود درلوله ادرار رها میسازد وخیالتان راحت میشود اما مهمتر ازآن چنانچه این امر پس از هر ادراری صورت پذیرد ودر طول عمر ادامه پیدا کند در دراز مدت طول وحجم اندام جنسی بزرگ میشود وعلاوه برآن لوله ادرار نیز گشادتر میگردد که دفع ادرار ومنی را راحت تر میسازد . این عمل مستحب در همه رسالات عملیه دینی موجوداست  ومیتواند راه گشای مواردی که استثناء اندام جنسی ازحد معمول کوچکتر است باشد

آگاهی از تکنولوژی لذت جنسی کلید حل معماست

بنام خدا

اگر شما درهرکاری بدون آگاهی وارد شوید علاوه برآنکه نتیجه کارتان مثبت نخواهد بود اساسا ازآن لذت هم نمیبرید . چرا میگویند کار جوهر آدمی است چون آدم را میسازد واز آفرنیش خود لذت میبرد. اگر ما از غذائی که میخوریم آگاهی برآن نداشته باشیم قطعا لذت واقعی نخواهیم برد مطالعه یک آیه ازقران ویا خواندن نماز بدون آگاهی لذتی بهمراه ندارد شاید چهار پایان بی آنکه خردی داشته باشند از ما که صاحب خرد هستیم وبدون آگاهی کاری انجام میدهیم بیشتر لذت ببرند. گفته اند بکارهای گران مرد کار دیده فرست . آیا انجام یک عمل جنسی کار کوچکی است؟ هرگز این کار بسیار هم مهم است وتا زمانیکه با تکنیک آن آشنا نباشیم بهره ای ازآن نمیبریم وبدنبال تبلیغات پوچ غربیها میگردیم . در روایت هست که مولا فرمودند با همسران خود همچون گنجشکان عمل نکنید  پس برای بهره بردن از این نعمت الهی خودرا با دانش آن مسلح کنید

در امر جنسی مدیریت با مرد است

بنام خدا

درست است که امر زناشوئی دوطرف دارد اما در همه مشارکتها حتما یکی باید مدیر باشد همانگونه که در خانواده ایرانی مسوولیت اداره با مرد است در مساله جنسی نیز حتما مدیریت برعهده مرد است واگر مرد دقیقا بروظیفه خود آگاه باشد از این عمل سربلند بیرون خواهد آمد. اما چرا مدیریت برعهده مردان است ؟ این امر مربوط به تکنولوژی جنسی است چون اولااندام جنسی مردان در بیرون بدن قرار دارد وقابل لمس است ثانیااگر نظارت نشود ومرد زودتر انزال گردد دیگر کار ازکار میگذرد وموفق نخواهد شد کاررا تمام کند ولذا تنها راه برای رسیدن به هدف مدیریت جدی مرد برکارزار است .

اگر مرد موفق شود ابتداهمسر خودرا راضی کند دیگر برای او کار آسان میشود اما برعکس آن امکان پذیر نیست.

در این مدیریت مرد باید از همه امکانات موجود خدادادی همسر خودرا بشرایط دلخواهش برساند وزمانیکه این امادگی را در همسر خود یافت  با اندکی تامل وتحمل کاررا بپایان میرساند وهردو خشنود وراضی از نعمتی که خداوند به آنان اعطا فرموده آمادگی ادامه زندگی شادی را خواهند داشت