444-وجوب یادگیری زبان عربی برای هرمسلمان چه میزان است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بنام خدا

میدانیم که پیامبر اسلام عرب بودند واهل حجاز وطبق سنت الهی کتاب خداوند برای مردم بزبان پیامبرشان نازل میگردد .بنابراین قرآن کتاب خدا بزبان عربی است.علاوه برآن چون اولیای ما نیز اهل مدینه وعرب زبان بودند تمامی روایات واحادیث نیز بزبان عربی است مضافا کلیه ادعیه واذکاردینی بزبان عربی است. اینک پرسش این است که تا چه میزان یک مسلمان نیاز به عربی دارد ؟ پاسخ دقیق این پرسش برمیگردد به واجبات دینی یعنی چه اموری دردین اسلام واجب است ؟ ودر آن واجبات کدامیک مستلزم کاربرد زبان عربی است؟

در پاسخ باید گفت در تمامی واجبات دینی تنها درنماز است که نیاز بزبان عربی داریم چون نماز واجب است وبرخی از اذکار آن باید عربی خوانده شود آنها عبارتند از تکبیره الاحرام سوره حمد وتوحید وذکر رکوع وسجود وتسبیحات اربعه وتشهد وسلام اینها اذکار واجب نمازند وجمعا مشتمل بر17 جمله است. اگر کسی تنها همین 17 جمله عربی را یاد بگیرد دیگر نیازی به آن زبان ندارد وی میتواند قران وروایات وادعیه وهمه اذکار رابزبان مادری بخواند ومشکلی هم ندارد وثوابش هم کم نمیشود مخصوصا که مطالب بزبان مادری قابل درک است. اگر چه زبان عربی سومین زبان مهم دنیاست ودرسازمان ملل یکی اززبانهای رسمی است ودر جهان 22 کشور عربی وجوددارد وبیش از یک میلیارد مسلمان درجهان با قران وعربی سرو کاردارند اما وجوب یادگیری تنها درهمان 17 عبارت است که در انواع نمازهای واجب بکارمیرود وجای نگرانی نیست مثلا قنوت مستحب است شما میتوانید انرا به زبان مادری انجام دهید همه اذکاردر ماه رمضان ویا مراسم حج میتواند بزبان مادری باشد.اذان میتواند بزبان مادری باشد. ضمنا یک عبارت عربی در طلاق هست که باید بزبان عربی باشد وچون اهمیتی نداشت مطرح نگردید