وبلاگنویسی دربورس یابورس وبلاگ
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

سایت مربوط به بورس است وظاهرا باید دراین چارچوب مطلب نوشت والا وبلاگ هوا میرود امروزه درکشورما بورس بازی فراوان است بورس همه چیز درست شده است حتی بورس خرید وفروش آدمها وکودکان درمنطقه البته هنوز به ثبت نرسیده اند ولی بزودی انها هم موفق میشوند کارشان را قانونی کنند حالا که همه جا بورس بازی است چرا وبلاگ وارد بورس نشود؟ چرا وبلاگنویسی سراز بورس درنیاورد ؟چرا که نه؟ مگر اسم همین سایت بورس بلاگ نیست؟ اما خیالتان تخت مدتهاست وبلاگ وارد بورس شده است وما خبر نداریم شاید حالا نوبت بورس وبلاگ است که رسمیت پیدا کند این مطلب ادامه دارد.

پدیده وبلاگنویسی

بنام خدا

بهتر است پیش از ورود به بورس وبلاگ کمی با خود وبلاگ آشنا شویم

دردنیای مجازی مانند دنیای حقیقی دوموجود وجوددارند یکی سایت ودیگری وبلاگ اولی مستقل است ودومی وابسته اما همین وبلاگ وابسته انچنان اهمیت پیدا کرده که شهرتش بیش از سایت است عمر وبلاگنویسی بیش از دو دهه نیست اما ره هزارساله را پیموده است بنظر بنده بعد از کشف چاپ مهمترین پدیده ظهور وبلاگهاست در این دنیای بسته ومحدود درمرزهای سیاسی که چاپ کتاب براحتی میسور نیست با ایجاد یک وبلاگ میتوان اندیشه خودرا درچند دقیقه منتشر ودرسراسر جهان درمعرض دید همگان قرارداد واگر اشتباهی در آن باشد سریعا اصلاح نمودبعنوان نمونه کتابی داشتم درباره قران که متاسفانه همکاری لازم نشد انرا دروبلاگی منتشرکردم وهم اکنون مورد استفاده کاربران عزیزقراردارد درپستهای بعدی بیشتر خواهم نوشت

بلاگرها

بنام خدا

بلاگرها یاسرویسهای وبلاگدهی

ایجاد وبلاگ کاری ساده است ظرف یک یادودقیقه انجام میشود اما این وبلاگ در کجا ایجاد میشود؟ ایا هرسایتی این امکان را برای کاربر دارد؟ خیر همه سایتها اینطور نیستند بعبارت دیگر شاید95 درصدسایتها این نقش را ندارند تنها تعداداندکی درهر کشور برای این امر وجود دارد مثلا همین سایت بورس بلاگ یکی از همان سرویسهای وبلاگدهی است بنابراین ابتدا باید یک سرویس وبلاگدهی یا بلاگری را برگزید وسپس درآن اقدام به ایجاد وبلاگ نمود انتخاب یک سرویس وبلاگدهی منوط به نوع کاری است که شما مایلید انجام دهید کارشما چیست؟ اقتصادی یا خبری ویا سیاسی وهنری و.... پس باید نوع خاصی ار بلاگر را برگزینید درکشورما ازده سال پیش که کار وبلاگنویسی رواج پیدا کرد تاکنون حدود 400 سرویس وبلاگدهی ایجاد شده است که البته برخی بدلائل متعدد دچار وقفه شده اند صورت کامل این سرویسها توسط بنده تنظیم ودراختیار کاربران عزیز قراردارد

میکروبلاگرها یاجوامع مجازی

بنام خدا

پس از گسترش بلاگرها درکشور واستقبال کاربران ازآنها پدیده دیگری درخارج ازکشور ظهور نمود که بسرعت مورد استقبال همگان قرار گرفت وآن میکروبلاگرها یا شبکه های اجتماعی بودند دراین سایتها علاوه براینکه کاربر میتواند اقدام به ارسال پست کوتاه نماید این امکان نیز وجوددارد که همزمان با کاربران دیگر سایت ارتباط برقرار کند انواع ارتباطات دوستی یافتن همسرآینده وتبادل اطلاعات . این سایتها نیز از حدود 8 سال پیش درکشور ایجاد وبسرعت رو به گسترش میباشد هم اکنون حدود 700 سایت میکروبلاگر یا شبکه اجتماعی درایران مشغول فعالیت هستند صورت آنها را میتوانید درلینک زیر بیابید

پرتالها فرومها وانجمنها

بنام خدا

دایره وبلاگنویسی محدود به بلاگرها ومیکروبلاگرها نشد وسایتهای دیگری مانند پرتالها فرومها وانجمنها نیز بساط وبلاگنویسی را دایر کردند البته با شگردهای دیگری هنوز صورتی از این سایتها گرد آوری نشده است وبلاگنویسی بشدت دربورس قرار گرفته است بیش از آنچه که سایر بورسها فعال باشند هرچه جامعه بسته تر میشود بورس وبلاگنویسی فعالتر میگردد مثل اینکه میان محدودیت سیاسی ووبلاگنویسی یک تضاد دائمی است امروزه وبلاگنویسی درکشورما از هرنقطه دیگری پررونق تر است هم اکنون بیش از 5میلیون وبلاگ درکشور وجودارد که بیشتر انها متعلق به 10 سایت موفق میباشد هم اکنون بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان درکشور ما شکل گرفته است این مطلب ادامه دارد

برای آشنائی بیشتر با وبلاگ وانواع ان میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمائید

http://mbehabadi.webgah.org/

بزرگترین بورس وبلاگ درجهان

بنام خدا

با اینکه وبلاگنویسی درکشور ما بیش از یکدهه سابقه ندارد اما بعلت استقبال ایرانیان ازوبلاگ ووبلاگنویسی بیش ازهرکشوری رشد پیدا کرده است تاکنون حدود400 سامانه وبلاگنویسی و800 شبکه اجتماعی درایران ایجاد شده است ازدوسال پیش یک ایرانی تصمیم گرفت تا بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان را درکشورمان بوجودآورد وموفق هم شد درسال گذشته رکورد تعداد وبلاگهای شبکه را دردفتر موسسه گینس ثبت نمود این شبکه درسالروز میلاد امام مهدی با داشتن313 وبلاگ افتتاح شد هم اکنون بیش از 1000وبلاگ دراین شبکه فعال است ازجمله همین وبلاگ موجود دراین شبکه تمامی سرویسهای وبلاگدهی وشبکه های اجتماعی حضوردارند ومیتوان گفت درکنار بورسهای گوناگون کشور بورس وبلاگ ووبلاگنویسی نیز موجود است که در این بازار محصولات فرهنگی اعم ازقرانی وعلوم اسلامی واینترنت درآن عرضه شده وکابران عزیز ازآن برایگان بهره میبرند.