رهبری درایران نائب امام زمان است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
پاسخ صریح این است. خیر
1-چرا این سوال را نوشتم ؟ چون اخیرا در کشور برخی از روحانیون اعلام کرده بودند که رهبری جانشین خدا ونائب امام زمان است.
2- دلیل برنظر یادشده این است که :
امام منصوب خداست و نائب امام نیز منصوب امام ونواب ایشان همان مراجع اند که ازجهت علم احکام دارای تخصص اند.
اما رهبری منصوب مردم است یا مستقیم مانند رهبر فقید ویا غیر مستقیم وبوسیله خبرگان منتخب مردم مانند رهبری فعلی
بعبارت دیگر فرد آفریده خداوند است وخداوند برای آفریده خود راهنما می گمارد اما جامعه وملت مخلوق افرادند ولذا مدیریت آنرا خود برمی گزینند.
برگرفته از اصول 5 و107 قانون اساسی