نتایج مشهود درترور سردارسلیمانی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
1-درمورد سردار:
سردارسلیمانی که درجنگ تحمیلی وسپس کارزار با داعش نقش برجسته ای داشت پس از پایان کار واتمام وظیفه او به اخرین آرزوی خود که شهادت بود آن هم بدست دشمن کینه توز خود رسید وهم اینک بعنوان قهرمان ملی ومنطقه ای میرود تا در آرامگاه ابدی وساده خود درکنار دوستان شهیدش قرار گیرد . او دراین رویداد برنده اصلی است.(متن وصیتنامه سرداردرنظرات)
2- مردم منطقه:
پیش از این رویداد مردم منطقه درایران عراق لبنان به شرایط حاکم در کشورشان معترض بودند واعتراض آنان موجب تحولاتی در این کشورها شد . با رویداد ترور سردار وبرگزاری تشییع پیکرها در منطقه کلیه جریانات اعتراضی مردم مسکوت ومحتملا تمام شده تلقی میگردد.
(برنده دولتهای حاکم )
3-آمریکا :
رئیس جمهور ایالات متحده بدون آگاهی کنگره وبرخلاف مقررات بین المللی در یک کشور دیگر اقدام به جنایتی نمود که موجب تحقیر دولت عراق وهم پیمانان خودشد .این اقدام نه ارزش نظامی داشت ونه موجب اعتبار برای آن کشور
سوال اصلی این است که آمریکا چه چیزی بدست آورد ؟ که قابل مشاهده نیست .
آیا رابطه ای میان دولت آمریکا ودولتهای منطقه وجوددارد؟ آیا پشت رویداد ترور مساله ای مهمتر وجوددارد؟
4-اصلاح طلبان:
شاید بازنده اصلی دراین میان اصلاح طلبانی باشند که در مسیر حفظ برجام وایجاد رابطه با آمریکا تلاش می کنند که با اقدام آمریکا میخ محکمی برتابوت آنان زده شد.
5-دولت صهیونیستی:
در ظاهر همه چیز به نفع او تمام شده است اما ....