تاریخ انتشار:1398/01/15
معراج پیامبر چگونه بوده است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
معراج به معنای رفتن به بالاست ودر اصطلاح سفر پیامبر به عوالم بالاست .
اگر این امر درقرآن نیامده بود هرگز وارد آن نمی شدم ولی چون کلام خداوند قطعی است پس باید درست باشد واما چگونه؟
سفر دو بخش دارد بخش اول فیزیکی است وآن از مکه به مسجد الاقصی در فلسطین . این سفر میتواند با مرکبی باشد تند رو وما ازآن آگاه نیستیم شاید روزی دانش بشر وسیله ای را کشف کند که باسرعت نور طی شود
بخش دوم سفرها جنبه فیزیکی ندارد بلکه فرد در همان مکانی که هست به عوالم دیگر میرود شبیه آن سفر در رویا وخواب است .البته این سفرها در بیداری است .
مثال اگر پیاز را ببینیم دارای لایه های گوناگون است لایه اول را برداریم به دومی میرسیم وبعد لایه بعدی تا به هسته پیاز میرسیم. سفر یادشده عکس این مسیر است. فرد در مرکز قرار دارد لایه اول ازدرون برداشته میشود وبعد لایه بعدی تا برسد به آخرین لایه وهمه چیزرا مشاهده میکند . این اقدام میتواند برای هر فردی که خداوند صلاح بداند انجام شود شاید عارفان اینگونه مشاهدات خودرا دیده اند
سفر پیامبر از عالم ذر آغاز وبه برزخ ورستاخیز رفته وسپس عالم ملکوت وجبروت ودر نهایت عالم لاهوت را دیده اند .