لاهه زمان رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را تعیین کرد
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

27 اگوست (پنجم شهریور) دادگاه لاهه برای شکایت ایران از آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد

«محسن محبی» رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: 

رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده 74 (4) قواعد دیوان بین المللی دادگستری ساعتی پیش طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر امور خارجه امریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب میکند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریمها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور 9) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.'
به گفته کارشناسان ، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.

بدنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، ساعتی پیش، رییس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی خطاب به پمپئو به دولت آن کشور هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آینده دیوان در مورد درخواست های ایران را خدشه دار نکند.

موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یکجانبه برخلاف تعهدات بین المللی واشنگتن در عهدنامه سال 1334 است. بموجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی ، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود، دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، بعنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع کند و از دولت امریکا بخواهد این اقدامات را متوقف کند./ ایران تایمز