تاریخ انتشار:1397/04/08
یک خطا در اصلاح قانون اساسی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
قانون اساسی مصوب سال 1358 در سال 1368 اصلاح گردید ازجمله اصلاحات بند2 اصل158 بود که بموجب آن تهیه لوایح قضائی برعهده رئیس قوه قضائیه قرار گرفت درحالیکه تنظیم لایحه قبلا با دولت بود .قوه قضائیه با توجه به ذات محافظه کار آن نباید در تهیه لوایح دخیل باشد البته این بدان معنا نیست که نمی تواند مورد مشورت قرار گیرد بلکه چون آن قوه در جریان کل مسائل ونیازمندی های جامعه نیست نمی بایست چنین تکلیفی بردوشش گذاشته شود.مواردی را بعنوان مثال مطرح میکنم تا مطلب روشن شود.
سالها طرح تعریف جرم سیاسی درآن قوه ادامه داشت وآثار سوئی را درجامعه بجا گذاشت . مساله اعدام ها ازجمله مشکلاتی است که کشورمارا در مجامع جهانی درگیر نموده است .اخیرا مواردی ازاعدام جوانان مطرح بود که قتل در سنین 15 یا 16 سال روی داده وپس از رسیدن به سن 18 سالگی قاتل اعدام شده است . خوب این موارد میتواند اصلاح گردد. جوانی درسن 15 سالگی اگرچه ازنظر شرع کبیر وبالغ است اما ازنظر جامعه هنوز قادر بدرک مشکلات نیست .کسی که دراین سنین نمیتواند ازدواج کند چگونه میتواند بعنوان قاتل اعدام شود؟ آیا این مواد قانونی نباید اصلاح گردد؟ تا کی باید آبروی این ملت ودین اسلام درمجامع جهانی ریخته شود . درک این امر شاید برای قوه قضائیه سنگین باشد اما دولت ومجلس بخوبی مشکل را درک میکنند ومیتوانند طرح یا لایحه ای تنظیم وبه تصویب برسانند اما آن قوه از این امر دریغ دارد .درمورد اعدام های مواد مخدر آنقدر تاخیر نمود تا داد همه درآمد وبهرحال اصلاح شد. ان شاء الله در اصلاح آتی قانون اساسی این مورد نیز باید از وظایف قوه قضائیه حذف گردد.