تاریخ انتشار:1396/11/23
پدیده های جاسوسی وخودکشی!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
مدتهاست که پرونده های زیادی در باره جاسوسی عناصر داخلی ویا خودکشی زندانی در کشورمان زیاد شده است .
بنده کاری ندارم که علت این اقدامات چیست؟ اینها دروظیفه نهادهای مربوطه است. سوال بنده اینسکه چرا چنین مواردی رونق پیدا کرده است. چه اشکالی درکارمان هست که هم وطنانمان وارد این امورمی شوند یا خودرا می فروشند ویا خودرا می کشند ؟
آیا وقت آن نرسیده است که بایک بررسی دقیق علتهارا جویا شده ودرجهت رفع آنها بکوشیم؟ ویا اینکه دیگر جان مردم ارزشی ندارد تا برای آنها هزینه کنیم؟