تاریخ انتشار:1396/11/15
در موردآینده کشورمان چه خبر؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
چندی پیش ازآینده اسرائیل خبر داده می شد که مثلا تا 25 سال آینده این کشور وجود نخواهد داشت وتابلوی گذشت زمان را هم برایش ایجاد کرده بودند اخیرا یکی از مسوولان بلند پایه نظامی خبر از نابودی آمریکا وعربستان داد وفرمود که این امررا بچشممان می بینیم. خوب حالا که باین راحتی آینده کشورهای دیگررا پیش بینی می کنیم در موردآینده کشورخودمان چه خبر؟
آیا تا 25 سال آینده کشورما وجود خواهدداشت ؟ ویا مثلا خدای ناکرده همراه با عربستان در خلیج فارس غرق نخواهیم شد؟
سوال اساسی اینستکه برای پیشبرد کشورمان تنها نابودی دشمنان ما کافی است؟ یا اینکه همراه با تضعیف دشمنان خودما نیز پیشرفت میکنیم؟ آیا کشورهای موفق دنیا درسایه نابودی دشمنانشان پیش رفته اند ویا اساسا با وجود دشمن امکان پیشرفت نیست؟
کمی بخود آئیم ووعده های غریب به ملت ندهیم .ازهمین امروز پیش بینی کنیم که فردا درکشورمان چه میشود؟اگر چنین شد دیگر نیازی به پیش بینی برای دیگران نیست