تاریخ انتشار:1396/10/21
تحلیل انتخاب رهبری درسال1368
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا کلیپی ازجلسه خبرگان رهبری دررسانه هامنتشر شد وبرخی از تحلیلگران آنرا تحلیل نمودند وهریک بنوعی از شیوه انتخاب حمایت ویا ازآن انتقاد کردند .بنظر بنده همه آن تحلیل ها بیراهه است وبه نکته کلیدی توجه نشده است .بنده نظرم را درزیر مینویسم باشد تا آیندگان بجای اهداف شخصی وحزبی در اجرای دقیق مفاد قانون اهتمام ورزندتا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد.

در قانون اساسی مصوب 1358 اصل107 صریحا شیوه انتخاب رهبر تعیین شده است

(......خبرگان رهبری درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت ورهبری دارند بررسی ومشورت میکنند.هرگاه یک مرجع رادارای برجستگی خاص برای رهبری بیابنداورا بعنوان رهبربه مردم معرفی می نمایند وگرنه3 یا 5مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان شورای رهبری تعیین وبه مردم معرفی میکنند)

دقت کنید تنها یک راه بیش نیست ابتدا انتخاب فرد دارای شرایط واگرنشد شورای رهبری بنابراین نه رهبری موقت مطرح است ونه انتخاب رهبر ازمیان غیر مراجع. خوب ظاهراآنان که تمایل خاصی داشته اند بهترین راه گریز را در رای گیری برای اینکه آیا شورائی باشد یا فردی مطلب را می پیچانند درحالیکه اصلا چنین رای گیری نادرست بود چون درقانون شیوه کار آمده بود چرا رای گیری کردند چون میدانستند که شورائی رای نمی آورد وبعد خیالشان راحت شد وتلاش کردند برروی رهبری آیت الله خامنه ای وموفق شدند اما چون در امر مرجعیت اشکالاتی درمیان بود با چند روایت ازسوی مرحوم هاشمی کاررا تمام کردندمثلا اینکه موقت است درحالیکه موقت نداشتیم واینکه امام راحل نظرشان را به گروه بررسی قانون اساسی داده اند در حالیکه آن نظر هنوز قانونی نشده بود وبقیه موارد.

بنظر بنده اگر همان اول بشیوه قانون اساسی برای فرد رای میگرفتند هیچکس جز آقای خامنه ای صلاحیت رهبری را نداشتند چرا که ایشان سابقه 8 سال مدیریت کلان داشتند وکسی همپای ایشان نبود اما انتخاب راهی خلاف قانون اساسی راه را برای دستکاری های بعدی درقانون اساسی وتفسیرات غیر منطقی شورای نگهبان باز نمود  واین مهمترین آثار ناشیه ازآن عملکرد است.