سخنان مهم رهبری نظام در سالگرد19 دی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پس از آغاز اعتراضات رهبر جمهوری اسلامی دردیدار کوتاهی با برخی ازمردم وعده دادند که بزودی مطالب مهمی راباطلاع مردم میرسانند وهمگان درانتظار بودند تا اینکه معظم له در سالگرد 19 دی مطالب مبسوطی بیان داشتند.

بنظر بنده سخنان ایشان دردو بخش بوده بخش اول راجع به دشمن ونقشه های آنها در این اعتراضات بود که تا حدودی مردم با آنها آشنائی داشتند. دربخش دوم در خصوص مشکلات ملت ضمن پذیرش مشکلات مردم بدو نکته مهم اشاره فرمودند یکی آنکه در این قصورات وتقصیرات مسوولان سهمی هم برای خودشان مطرح کردند ودوم اینکه بر مردمسالاری دینی وانتخابات آزاد مردم تاکید نمودند .

(حضرت آیت‌الله خامنه‌ای امروز در دیدار مردم قم:

همه بدانند مسئولین ارشد کشور دارند به قدر وسعشان کار میکنند. البته یک جاهایی قصور و تقصیر هست. نه اینکه اینها را منکر باشیم. بنده حقیر هم قصور و تقصیر دارم. خدا ببخشد.

امام در جواب شکایت افراد از مسئولان میگفتند: اداره کشور سخت است.

واقعا هم سخت است. مسئولین هم که تقریبا همه مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب خود مردم هستند. همه باید به مسئولین کمک کنند تا بتوانند کار خوب کنند.

من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام. هرکسی را که این مردم انتخاب کرده‌اند ما او را رئیس میدانیم، کمک به او را وظیفه خودمان میدانیم، با همه دولتها این جور بوده و با این دولت هم همینجور است.

البته من در کارهای جزئی اینها دخالت نمیکنم اما کمکشان میکنم. همه دولتها را بنده کمک کرده‌ام و به این دولت هم کمک خواهم کرد. )

۹۶/۱۰/۱۹ @Farsna

با توجه به این دونکته بنظر بنده باید منتظر اقدامات اساسی وجدی ازسوی ایشان و دولت آقای روحانی بود.