تاریخ انتشار:1396/10/18
اینک نوبت بزرگان است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

درسال 88 درماجرای اعتراضات یقه اصلاح طلبان گرفته شد ورهبران آنان درحصرو محدودیت قرار گرفتند .آنان ازتجربه خود آموختند تا این بار دیگر علمداری نکنند وبگذارند اعتراضات بدون رهبر ادامه یابد. در نتیجه این بار دیگر کسی که سرش به تنش بارزد گریبانش گرفته نشد .بهمین خاطر مدام در مورد علت اعتراضات خبرهای گوناگون منتشر میشود .اخیرا اعلام شد که بیشتر دستگیرشدگان دانشگاهی نیستند وبیسواد یا کم سوادند .خوب حالا میشود گفت که این معترضان بواقع همان گرسنگان جامعه اند که به حرکت درآمده اند والبته خارجی ها هم راهنمائی میکنند. اینک که مشخص شد اعتراض ازچه نشات میگیرد نوبت بزرگان کشور است که وارد میدان شوند ورهبری آنان را برعهده گیرند تا مسیر خواسته های آنان که برحق است براه نادرست نرود . شورش گرسنگان خطرناک است ومیتواند بساط یک حکومت مستحکم را برچیند وجایگزینی هم پیدا نشود .

آیا بزرگان خواهان این امرند؟ راه را باز کنید فضارا گسترش دهید تا آنان حرف دل خودرا بزنند وسپس در رفع مشکلات تلاش کنید .معترضان مردمان گرسنه ودردمندند سالها جنگ ومشکلات آنرا تحمل کرده اند بار زلزله هارا کشیده اند بیکارند بیمارند اززندگی با این سیستم بیزارند . بیش از این سکوت جایز نیست وارد میدان شوید وصادقانه وبرخلاف گذشته با مردم حرف بزنید

موفقیت شما درگرو همدردی ورفع مشکلات این بخش از ملت ایران است.بجای پیگیری قضائی وامنیتی ریشه را دردرون جامعه بیابید