تاریخ انتشار:1396/10/13
راه حل قانونی مشکلات فعلی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اعتراضات مردمی یک واقعیت است چه منشا آن اقتصادی باشد یا عوامل دیگر وچه ازخارج هدایت شود یا خودجوش باشد وچه گروهی سلطنت طلب وطرفدار مجاهدین خلق یا گروه های دیگر باشند یا مردم عادی درشهرها وچه به خشونت گراید یا نه هرچه هست اعتراضی است ازسوی مردم ما. اما خواسته آنان که در شعارهای آنان مستتر است از کمترین تغییرمثلا در قیمتها تا بزرگترین تغییردر نظام کشور است . آنچه باید مد نظر مسوولان دلسوز قرار گیرد معدل وخواسته میانه است که میتواند همه گروه های مردمی را ارضا کند وآن تغییر در برخی از تشکیلات نظام است. بنده بسهم خودم نظرم در این باره چنین است.

1-تغییر درمدیریت قوه قضائیه ازسوی رهبری تا زمینه آزادی کلیه زندانیان سیاسی ورسانه ای ورفع حصر انجام شود.

2-تحول در فقهای شورای نگهبان توسط رهبری تا دراصلاح تفسیر نظارت استصوابی واصل 113 اقدام کنند بدیهی است رئیس جمهور با اقتدار کاررا پیش گرفته وانتخابات آینده در مسیر آزادی کامل قرار خواهد گرفت

3-دستور رهبری به مجلس شورای اسلامی در پیگیری قوانین بنفع مردم بدون نگرانی ودر مواردی که قوانین با مانع شورای نگهبان روبرو میشود مانند اوائل انقلاب با رای دوسوم نمایندگان لازم الاجرا خواهد بود.

4- النهایه نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری درمورد آینده رهبری تصمیم خواهند گرفت.

کلیه موارد فوق ظرف حداکثر یک هفته از طریق قانونی امکان پذیر است وبنده اطمینان کامل دارم که اکثریت قاطع معترضان را خشنود می نماید وجامعه آرام خواهد گرفت.