تاریخ انتشار:1396/09/14
پیشنهادی به قوه قضائیه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا سخنانی میان مسوولان گذشته کشور علیه قوه قضائیه وپاسخ متقابل آن قوه به آنان در رسانه ها منتشر شده است وظاهرا قوه قضائیه پیگیر پرونده های تخلفاتی مسوولان گذشته است .بنظر بنده هر تخلفی باید پیگیری شود اما اولویتها در چیست؟ اینگونه پرونده ها بیشتر جنبه سیاسی داشته ویا پیدا میکند ودردی هم از مردم دوا نمیشود .بنده یک پیشنها جدی دارم .اخیرا صورتی از بدهکاران بانکی منتشر شده است وظاهرا موارد بیشتری نیز درمیان است . بنده به آن دسته از بدهی ها به بانکهای خصوصی کاری ندارم صاحبان بانکها خود میدانند چه کنند؟ اما درمورد مطالبات بانکهای دولتی ویا حتی سایر موسسات دولتی دادستان مدعی العموم است وباید پیگیر حقوق دولت وملت باشد . نیازی به دادگاه وقاضی هم نیست تنها دادسرا وارد میدان شود اولا همه بدهکاران ممنوع الخروج شوند ثانیا همه اموال آنان توقیف گردد تا هریک بروند سراغ بانک وتسویه حساب بنمایند . بدون کمترین هزینه ویا تبلیغات قدرت دادستانی درخدمت بمردم ودولت بکار گرفته شود نه زندان ونه اقدام جزائی دیگری .

ممکن است گفته شود که برخی از این امور خلاف قوانین است بله مگر درموارد مشابه چه کرده ایم؟ یک اجازه از رهبری این مشکل را حل میکند .یا علی مدد