تاریخ انتشار:1396/08/06
از گذشته عبرت بگیریم
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مردم ما شرایط پیش از برجام را بخوبی بیاد دارند که چگونه پنهان کاری در امر هسته ای موجب صدور قطعنامه ها ازسوی سازمان ملل شد وکشور گرفتار تحریم بین المللی گردید واگر با یک تغییر دررفتار زمینه را فراهم نمیکردیم معلوم نبود چه سرنوشتی در پیش می داشتیم؟ اما با درایت وارد مذاکره با جامعه جهانی شدیم وبا موفقیت برجام حاصل شد .آیا این درسی نیست که برای امور آینده کشور مورد توجه قرار گیرد؟ اکنون در امور دیگری ازجمله حقوق بشر در جامعه جهانی زیر سوال قرار گرفته ایم فعلا خطری تهدید نمی کند چراکه دارندگان حق وتو برخی درمسیر ما قرار دارند اما اگر روزی آنها منافعشان ایجاب کند در یک چرخش ماهرانه ودر یک جلسه شورای امنیت با خروج از جلسه ویا رای ممتنع علیه ما مصوبه ای تصویب گردد باز دچار همان مشکل هسته ای میشویم وباز مجبوریم خط قرمز هارا زیر پا بگذاریم .آیا نباید از گذشته درس گرفت؟ ونباید با جامعه جهانی همراه شویم؟ تا کی باید درستیز با دیگران ویا خودمان باشیم؟ پایانی براین راه نیست؟پس تجربه ها بچه درد میخورند؟