امور بیرونی مارا ازدرون غافل نکند؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

با ذکر مثالی مطلبم را دنبال میکنم . میدانیم که خوردن یکی از مواهب الهی ومورد علاقه شدید انسانهاست . مواد خوراکی بسیار زیاد ومتنوع است. اما درون ما آمادگی پذیرش همه نوع مواد نیست .گاه به غذائی دلچسب وابسته شده ومیخوریم اما پاسخ درون ما یا پس زدن آن غذاست ویا اینکه درون را آزرده وبیمار می کند .اغلب بیماریها طبق نظر طبیبان از خوراک ناباب است .

خوراکی ها متنوع وهمه از برکات الهی است اما مهمتر ازآن سلامتی درون انسان است . اگر آدمی بیمارشود دیگر نمیتواند غذائی با اشتها بخورد اما اندرون سالم همیشه میتواند غذای مناسب را میل کند.

این تمثیل داستان سرزمین ماست .سرزمینی که اندرونش بیکاری بیماری تصادفات خود کشی اعتیاد وبیسوادی است مدام از بیرون خبرهای خوش میرسد موفقیت در فلان سرزمین پیشروی درجای دیگر و خدمات دهی به مردمان دیگر .آیا این خبرهای خوش دردی از درد درون جامعه را درمان می کند ؟ آیا موجب تشدید بیماری درون نمی شود ؟ درست است که اخبار همه حاکی از موفقیت است اما مردمی که خود درگیرمشکلاتند آیا میتوانند از این خوراکی های مطبوع لذت ببرند یا آنکه بردردشان می افزاید .

مسوولان ما پیش ازآنکه دردهای بیرونی را درمان کنند نباید از درد درون غافل بمانند شاید روزی پیام پیروزی در منطقه را به مردم کشورمان اعلام کنیم اما دیگر بعلت تشدید بیماری گوشی برای شنیدن پیام نباشد .اگر هم اصرار بر بیرون داریم لااقل انصاف داشته ودرون وبیرون را یکسان ببینیم.