برجام بازیچه دست سیاست پیشه گان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

از قدیم مرسوم بودکه در خانواده یا محیط اداری توپ وتشرها همیشه بسوی آدمهای ضعیف روانه میشد. هرکس زورش به قلدرنمی رسید فریادش را برسر ناتوان میزد . امروزه برجام همان حکم موجود ضعیف را دارد که هر که زورش میرسد لگدی به آن پرتاب میکند واز این طریق عقده دلش را خالی می کند. برجام یک توافق بین المللی است وکارش تمام است بقول رئیس جمهور نه یک ترامپ بلکه ده ترامپ هم نمیتواند کاری بکند . حالا رئیس جمهور آمریکا با دولت ونظام ما مشکل دارد عقده اش را سر برجام خالی میکند .در ایران هرکس مشکلی با دولت دارد او نیز عقده خودرا سر برجام خالی میکند . چرا سیاست پیشه گان شهامت ندارند مکنونات خودرا رک بیان کنند وبرسر ناتوان نکوبند .آقای رئیس جمهور آمریکا!اگر در سیاستهای منطقه از ایران عقب ماندید چرا به برجام گیر میدهید؟ وکسانی که در داخل بدنبال مطامع ومنافع خودید شما چرا برسر برجام میکوبید ؟ فعلا تحولات اخیر نشان داد که برجام برخلاف دیدگاه های ناتوان درداخل بسیار مفید ومثمر برای ملت ایران بوده است .ان شاء الله درآینده دیگر نقد بی مورد نخواهد شد . اگر میان دولتین ایران وآمریکا مشکلاتی هست که حتما هم هست مرد ومردانه با هم بنشینند وفیصله دهند .اگر انجام برجام باآن وسعت مذاکرات به انجام رسید این امر بسادگی قابل حل است البته بشرط آنکه طرفین طالب باشند نه برطبل برجام بکوبند