تاریخ انتشار:1396/06/24
قدرت واقعی ملازم با دانش است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

خداوند قادر مطلق است چون عالم مطلق است . مولا علی ع پیروان خودرا تشویق مینمودند تا از ایشان بپرسند چرا که با بالارفتن آگاهی هایشان قدرتمند میگشتند. قدرت واقعی اسلام در حقایق بزرگی است که درآن نهفته است ودر نهایت این دانش است که به انسان اقتدار میدهد .زر مداران وزور مداران نیز به این حقیقت واقفند که در اطراف خویش بزرگان علم را قرار میدهند تا قدرت واقعی پیدا کنند.دولت زر وزور بی دانش قدرت نیست پوچ است و مستبدین سرانجام بهمین خاطر سقوط میکنند چون در ناآگاهی دوام وجود ندارد. رهبران قدرتمند کسانی هستند که مردمان خودرا بقدرت میرسانند وآنان درسایه اقتدار ملی خود رهبری میکنند وهرگز نگران سرنوشت خود نیستند. آنانکه نگرانند کسانی هستند که رمز رهبری را نمیدانند ومردم خودرا در بی خبری نگه میدارند. پیامبران وامامان معصوم وظیفه داشتند مردمان عصر خودرا به حقایق آگاه کنند  ودر نتیجه آن مردم حاکمان صالح برای خود برگزینند. مجموعه حکام ستمکار بنی امیه وبنی العباس وعثمانی محصول ملتهای ناآگاه بوده است .

رمز پیدائی مردمسالاری دینی ویا بیعت با رهبران منتخب در همین آگاهی مردمی است والا این ابزار نیز میتواند بازیچه دست ستمگران باشد. بقول آن نویسنده مطلب در یک رسانه   «رهبران قرن آینده کسانی هستند که دیگران را قدرتمند می‌کنند».

یادداشت‌های اسماعیل رمضانی

منتشرشده در ستون سواد رسانه‌ای روزنامه همشهری