نه جامعه اسلامی داریم ونه دولت اسلامی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

نه جامعه اسلامی داریم ونه دولت اسلامی

رهبر معظم انقلاب در دیدار با طلاب علوم دینی صریحا اعلام داشتند که نه جامعه ما اسلامی است ونه دولت ما اسلامی است. البته بطور قطع آرمان نظام ما رسیدن به جامعه ودولت مستقر در مدینه النبی ویا دولت جهانی امام عصرع است .

اما چرا تا کنون پس از 4 دهه گذر از انقلاب اسلامی نتوانسته ایم جامعه ودولت اسلامی داشته باشم؟ در طول این مدت روحانیت شیعه جای پای خودرا در نظام ما محکم نمود بجز استقرار ولایت فقیه در راس نظام ونظارت شورای نگهبان برقوانین کشور ومدیریت قوه قضائیه ودستگاه های امنیتی بوسیله فقیهان  وحضور امامان جمعه ونمایندگان ولی فقیه در همه سطوح جامعه جای تعجب است که چرا جامعه ما ودولت ما متصف به اسلامی نیست؟ مگر در مورد اسلامیت نظام کار دیگری میتوان کرد؟ کدام بخش از روحانیت وحوزه ها راکدند که نتوانسته ایم جامعه خود ودولت خودا اسلامی کنیم؟ بنظر بنده اشکال در جای دیگری است وآن جمهوریت نظام است که نتوانسته نقش آفرین باشد .چرا که اگر نمایندگان ما در مجالس وشوراها وریاست جمهوری دقیقا نمایندگان واقعی مردم بودند میتوانستند با اعمال خواسته های بحق خود مسیر اسلامیت نظام را تصحیح کنند .اسلام یک آئین وقانون آسمانی است واراده الهی در درون جمع است وآشکارشدن آن منوط به حضور نمایندگان واقعی جامعه است ولذا شاهدیم که این نمایندگان موجود قادر بکاری نیستند وعموما بدنبال منافع خویش اند .بنابراین چه توقعی میتوان ازآنان داشت ؟آیا ازدرون نمایندگان غیر واقعی میتوان انتظار ساختن جامعه ودولت اسلامی را داشت؟ واین معضل تنها در سایه محدودیتهائی است که شورای نگهبان در تفاسیر خود برای نمایندگان مردم وضع میکند وبنظر بنده تا این سرمنشا درست نشود وضع بهمین منوال ادامه خواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب: ما هنوز نه «جامعه اسلامی» داریم و نه «دولت اسلامی»/ جای ناامیدی نیست اما هنوز خیلی کار داریم