تکرار راهی اشتباه که رفته ایم؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

پس از کش وقوسها که بعد از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی درمدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام روی داد سرانجام رهبری نظام رئیس وترکیب جدید آن مجمع را اعلام فرمودند.نکته قابل توجهی در این ترکیب وجودندارد الا اینکه مشکل اصلی کماکان درجای خود باقی است چرا؟

یک:فرض کنیم رئیس فعلی بعلتی فوت ویا کناره گیری کنند باز همان آش و همان کاسه دوباره باید بگردیم ببینیم چه کسی مسوولیت این دستگاه مهم را دردست میگیرد؟همانگونه که در مورد آقای هاشمی رفسنجانی پیش آمد.

دو:حضور روسای سه قوه درزیر نظر رئیس مجمع که دارای سمتی نمیباشد منطقی نیست وموجب کاهش ارزش سطح آنان است بویژه که رئیس جمهور شخصیت دوم کشور است . چگونه ایشان زیر نظر شخص دیگری در آن مجمع حضور پیدا کنند ؟ آیا عدم حضور برخی از روسای جمهور درگذشته در مجمع ناشی از این بی حرمتی نبود؟ آیا رهبری میتوانند در تشکیلاتی رئیس جمهور یعنی شخصیت دوم کشوررا زیر نظر مسوولی پائین تر قرار دهند؟

سه:آن مجمع مدت 16 سال با مسوولیت دو رئیس جمهور اداره میگردید(آقایان خامنه ای وهاشمی) آیا علت خاصی پیش آمد که تغییر رویه داده شد؟ وآیا دردوره مرحوم هاشمی این اشتباه ایجادنشد؟ واینک دنبال میشود؟

چهار: اگر چه مجمع اعضایش با حکم رهبری تعیین میشود اما باید در مورد ترکیب آن سیستم قانونی مندرج در قانون اساسی حفظ شود وچون این مجمع برای اصلی ترین وظیفه که همان تغییر در احکام اولیه ویا قانون اساسی است که نمایندگان مردم برآن اصرار دارند آیا حضور مقام ریاست جمهوری درراس آن براعتبار مردمی بودن آن مجمع نمی افزاید ؟ درحالیکه اینک بنوعی وابسته به نهاد رهبری تلقی میشود؟.