تاریخ انتشار:1396/05/21
سوء استفاده از شهید ممنوع!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مقام شهید در همه جای دنیا ودر هرفرهنگی والاست کسانی که برای دین وشرف ومیهن خود مبارزه کرده وجان باخته اند .چه در دنیای مادی وچه در سرزمین های الهی شهید همیشه مورد احترام بوده وخانواده وی در نزد مردم محترم است.

اما در جامعه ما برخی شهیدان را ابزار موفقیت خود در کارهایشان قرار داده اند . هرگاه با مخالف خود نمیتوانند پاسخ مثبت بدهند میروند پشت شهید وخانواده وی پنهان شده وموضع میگیرند . گویا شهیدان متعلق به گروهی هستند که تظاهر به طرفداری ازآنان دارند .تا کسی از مطلبی خلاف نقد میکند اورا متهم به خیانت به خون شهیدان میکنند. نمی خواهم نام ببرم وکلی میگویم .طرفداران شهیدان تنها آنانی نیستند که موجب شهادتشان بودند بلکه شهید متعلق بهمه مردم است . قرار نیست همه بروند وشهید شوند .قرار است انسان با میل واختیار خود این راه را برود .قرار نیست همه خرابیهارا بدلیل شهادت برخی عزیزان ندیده گرفت .قرار است هر چیزی درجای خود مورد نقد قرار گیرد . نقد مسایل جامعه هیچ ارتباطی با شهید وخون وی ندارد .بقول آن روایت (مداد العلما افضل من دماء الشهدا). اگر قرار بود همه اینراه را بروند امام حسین ع در کربلا دیگران را تشویق به برگشت بمدینه نمی نمود وتعداد اندکی ماندند وهرگز آنان که رفتند ملامت نشدند. ای برادر حزب اللهی اگر سخت طرفدار شهید هستی خود وارد میدان شو نه اینکه دیگران زیر سوال ببر. سوء استفاده از شهید وخون آن ممنوع ضمنا بیاد داشته باشید که درجنگ جهانی در آلمان وروسیه کسان بسیاری کشته شدند که ازهمه آنان به نیکی یاد میشود تنها رهبران آنان بودند که امروزه درصحنه روزگار بی نام ونشانند.