تنور مخالفین برجام همچنان داغ است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

برای آنانکه هنوز با برجام آشنا نشده اند کوتاه می نویسم . شورای امنیت سازمان ملل طی 7 قطعنامه ایران را بخاطر مساله هسته ای تحریم نمود با انتخاب دولت جدید درسال92 ومذاکرات فشرده وسنگین سرانجام با تنظیم برجام کلیه تحریمات سازمان ملل برچیده شد وپرونده ایران در آژانس بحالت عادی برگشت . پس از این توضیح کوتاه دومساله مطرح است

یک:اینکه مسوولیت تحریمات سازمان ملل برعهده دولتهای پیشین بوده است واین دولت آنها را فیصله داد.

دو:تحریمات دولت آمریکا که از اول انقلاب بوده وهم اکنون ادامه دارد ربطی به برجام ندارد و مسوولیت آنها نیز برعهده دولتهای پیشین از اول انقلاب به بعد ونهادهای دیگری غیر از دولت فعلی اند.

در نتیجه هرگاه آمریکا مساله تحریمات را مطرح میکند ویا ادامه میدهد نباید بدنبال برجام ومذاکرات هسته ای رفت باید علت آنهارا درجای دیگر دید.البته اگر آمریکا از برجام تخلف کند سازوکاری برای آن پیش بینی شده است.

نظام ما دولت آمریکارا دشمن قسم خورده میداند وهمه روزه برآن شعار مرگ میدهد طبیعی است که دشمن هم بیکار نمی نشیند وکار خودرا میکند . برای حل این معضل همانند مساله مذاکرات هسته ای باید شجاعانه تصمیم گرفت ووارد میدان شد ورئیس جمهور منتخب 96 اعلام آمادگی کرده اند .باید نهادهای دیگر این فرصت را بدهند تا ان شاء الله این معضل هم برطرف شود .

بنابراین ادامه وضعیت فعلی نه تنها به برجام مربوط نیست بلکه محصول سالها دشمنی فیمابین است . نکته بسیار مهم در این امر اینستکه اگر جمهوری اسلامی دقت نکند ومساله را گسترش دهد بنوعی که دولتهای دیگر همراه آمریکا شوند وباردیگر درشورای امنیت مارا محکوم وتحریم کنند دیگر شاید نتوان خودرا ازاین مخمصه نجات داد. البته این تنور برای برخی که نانشان درآن است همچنان دوست دارند که گرم بماند.