تاریخ انتشار:1396/04/07
پاسخ نقدهارا ملت داده است!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

نقد برجام در گذشته بارها ازسوی مخالفان دولت اعلام شده است ولی مجددا پس از انتخابات بشیوه دیگری اعلام میشود . سند 2030 یونسکو قبل از انتخابات مورد نقد قرار گرفت و رئیس جمهور بارها ازبرجام های 2و3 سخن گفته است اما مخالفان وی آنرا برنمی تابند . بهرحال اگر قرار است این نقدها تاثیر گذار باشد قطعا آثار آنرا درانتخابات میتوان مشاهده نمود . در انتخابات 96 علیرغم پشتیبانی همه جانبه همه نیروهای گوناگون وقدر از رقیب آقای روحانی دیدیم که ملت با آرای بالا روحانی را برگزید . این امر بدین معنی است که برجام مقبول ملت است .برجام های 2 و3 نیز مقبول است .سند یونسکو سرجمع مقبول است و نقدهای مخالفان کلا مردود . حال که روشن است دیگر اینگونه نقدهارا ادامه ندهید که مردم مکدر میشوند ویاران روحانی هم  اینگونه نقدهارا بشنوند واز گوش دیگر در کنند بگذارید آرامش جامعه حفظ شود.