تاریخ انتشار:1396/04/04
عید واقعی کدام است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

امام معصوم می فرمایند عید آن روزی نیست که لباس نو بپوشیم بلکه روزی است که از عذاب الهی درامان باشیم . آری عید برای هرفرد وجامعه آن روزی است که درامنیت وآسایش باشد ونگران سرنوشت خویش بدست حاکمان نباشد.

ماه پربرکت رمضان پایان یافت وعید سعید فطر فرارسید وانشاء الله در امنیت الهی قرار گرفته ایم اما این عید برای ما ایرانیان هنگامی شیرین است که اسیران دربند آزاد گردند همانگونه که ملت بزرگ ایران در ماه مبارک وازطریق برنامه های سیما توانست بسیاری از زندانیان را از بند رها کند وبدامان خانواده برگرداند .آیا زمان گذشت بزرگان ما نرسیده است ؟

رفع محدودیت از برخی بزرگان ویا رفع حصر ازآنان ویا رهائی زندانیان سیاسی حداقل کاری است که نظام ما میتواند برای عید بزرگ فطر انجام دهد . اگر این اسیران دربند مرتکب خطائی نسبت به امام راحل ویا رهبری معظم شده اند آن دو خانواده بزرگوار عیدی خودرا با گذشت عطا کنند. وبدانید که این امر موجب امنیت خاطر یک ملت بزرگ خواهد بود.وسرآغازی برای پیشبرد برنامه های دولت منتخب.

بدون شک آرامش درمنطقه نیز بهترین عیدی به ملتهای مسلمان منطقه است باید باب مذاکره را گشود وهمچون توفیقی که در امر برجام با سازمان های جهانی بدست آمد مردم منطقه نیز ازآن برخوردار شوند .

در این صورت است که کشور آماده تولید واشتغال میگردد .در سایه جنگ وهراس تنها سرمایه ای که حفظ میشوداجمالا جان انسان است وبقیه درگرو ایجاد امنیت است .

عید سعید فطر بر همه جهانیان بویژه ملت بزرگ ایران مبارک باد.