تاریخ انتشار:1396/04/02
روزهای تاریخی وماندگار
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در انقلاب اسلامی ایران دویادگار از امام راحل مانده است که هرگز تعلق به گروه یا حزب ویا جناحی ندارد

1-روز 22 بهمن که یوم الله است و متعلق به همه ملت ایران است روزی که با اکثریت قاطع رژیم سلطنت را برچید وجمهوری اسلامی را جایگزین نمود.این روز درتاریخ شمسی بیادگار میماند

2- روز قدس روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان که تعلق به جهان اسلام دارد و همه مسلمانان درآن شرکت میکنند. این روز درتاریخ قمری بیادگار میماند

روز قدس مبارک باد