تاریخ انتشار:1396/03/29
زادگاه مردمسالاری کجاست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در تاریخ اروپا با قیام مردم علیه استبداد دینی کشیشان و حرکت رنسانس مردمسالاری شکل گرفت وامروزه بصورت مدون ومشخص درآن منطقه اجرا میگردد. برخی چنین می پندارند که زادگاه دموکراسی سرزمین اروپاست درحالیکه این امر سابقه در ادیان الهی وبخصوص دین اسلام دارد .اما چون کمتر مورد توجه خلفا وسلاطین اسلامی بوده مهجور مانده است.

تاریخ اولیه اسلام را مرور می کنیم :پیامبر اسلام با دعوت مردم یثرب ازمکه بدانجا هجرت کردند ودر میان استقبال مردم مدینه وبیعت مردم ایشان حکومت اسلامی را درآن سرزمین برپانمودند .انتخاب پیامبر برای مدیریت مدینه براساس همه پرسی بود که مشابه آن بهنگام ورود امام راحل به ایران بود. در ماجرای غدیر خم پیامبر اسلام علاوه بر ابلاغ حکم امامت امام علی ع وی را برای خلافت پس ازخود شایسته ترین فرد معرفی کردند واین خود نوعی همه پرسی بود که درآن زمان پذیرفته شد اما پس از رحلت مردم تصمیم دیگری گرفتند. قرآن کریم در دوجا پیامبر اسلام را به شور ومشورت ترغیب نموده اند . مراد از شور و مشورت کسب نظرات مردم در یک مساله ومشکل بود که با توجه به تصمیم جمع اقدام می فرمودند . این نوعی مردمسالاری واهمیت به رای مردم بود وبعدها امر شورا در زمینه حکومت اسلامی در میان اهل سنت ودر انقلاب اسلامی درقانون اساسی کشور مورد توجه قرار گرفت . بنابراین مساله شورا وهمه پرسی که جلوه هائی از مردمسالاری است پیش از اروپا در دین اسلام مورد توجه وعمل بوده است.