تاریخ انتشار:1396/03/12
درود برشیرزنان ایران زمین
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

برنامه ماه عسل امشب در باره معرفی خانواده منصوریان است که از یک پدر مادر 4 دختر ویک پسر تشکیل شده است وکارشان تلاش در مزرعه دیگران در شهر سمیرم .فشار فقر وکمبود درآمد دختر اول را باجبار بخانه شوهر میفرستد اما پس از چندی با یک فرزند بخانه پدر برمیگردد . وسرانجام بعلت بدهی پدرخانواده از شهر می گریزد وبه شهر دیگری میرود وخانواده خودرا 15 سال بی خبر میگذارد . اما دختران وزنان خانواده جور مادر وخواهر برگشته رامیکشند ودست از تحصیل برداشته وکار در مزرعه را دنبال میکنند. تا اینکه یکی از دختران درمسیر ورزش ووشو قرار میگیرد وتا آنجا پیش میرود که موفق بکسب مدال جهانی میشود ودو خواهر دیگر را هم مربیگری نموده وآنان نیز موفق به کسب مدال جهانی میشوند واینک آنان با جوایزی که دریافت کرده اند سرو سامانی به زندگی خود میدهند وسرانجام در این برنامه با پدر خود دیدار میکنند . درود بر زنان ودختران شریف وبزرگ ایران زمین

آیا مشابه این خانواده در کشور کمند؟ کجایند آنانکه دم از اسلام وقرآن میزنند در طول این انقلاب سری به چنین خانواده هائی بزنند ومشکلشان راحل کنند؟ آیا منبر ووعظ و شعار کافی است ؟ اینان خودرا نجات دادند بی کمک مسوولان . دیگران را دریابید . بقول یکی از این قهرمانان .در بیرون از کشور مارا بهتر میشناسند . چرا نشناسند آنها بدنبال گوهرهای ما هستند وما ازآنان غافلیم ودر قدرت غوطه میخوریم.