سیاستهای کلی نظام یا چوبی لای چرخ مجلس
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

سیاستهای کلی نظام یا چوبی لای چرخ مجلس

یکی از بدعت های اصلاح درقانون اساسی سال68 اعلام سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری بود که در قانون قبلی وجودنداشت . وقتی کشور دارای قانون اساسی است وموارد نقص در مجلس شورای اسلامی حل وفصل میگردد دیگر سیاستهای کلی نظام چه صیغه ای بود که در قانون اساسی آمد . معمولاسیاستهای کلی مطالبی کلی است که در چار چوب قانون اساسی میباشد اما این امر محملی برای شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت شده است تا هرچند گاه مصوبه ای ازمجلس بوسیله شورای نگهبان بدلیل مغایرت با سیاستهای کلی مورد ایراد قرار گیرد و بجای سرعت در کار نمایندگان مدام در جهت اصلاح مصوبات وقت بگذارند . کشور مگر چند نهاد نظارتی باید داشته باشد تا مصوبات شرعی وقانونی گردد.کاش با وجود اینهمه نهادهای نظارتی دیگر رنگ فساد دیده نمیشد اما تا دلتان بخواهد دادگستری پرونده ها دارد! در هرحال این بدعت سال 1368 باید در اصلاحات آتی برچیده شود ومدام مسیر قانونگذاری در دست انداز نیفتد.(نامه نایب رئیس مجلس به شورای نگهبان)

نامه مطهری به آیت‌الله جنتی: بدعت ایجاد نکنید، دو شورای نگهبان نداریم/مجلس را یک «موجود مجبور» نکنید