فرهنگ خانواده ایرانی اسلامی چه شد؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

فرهنگ خانواده ایرانی اسلامی چه شد؟

آنچه بنده از حقوق خانواده در اسلام آگاهی دارم مرا برآن وامیدارد تا براین فرهنگ موجود در خانواده بتازم وآنرا معلول ناآگاهی روحانیت ما ویا عدم تمایل به ایفاء آن بدانم. امروزه ما بخاطر عدم توفیق در امر خانواده در یوزه فرهنگ بیگانه شدیم که البته فرهنگ آنها نه درهمه موارد بلکه در بیشتر موارد موفق بوده اند. اما ما با اینکه حقوق خانواده را در بیان وحی ورفتار معصومان داریم دریغ از اینکه قدمی در مسیر آگاهی واجرای آن برداشته ایم. چون نظام اسلامی است وروحانیت علمدار مسوولیت آن بیشترین قصور را باید ازآنان دانست. زن اسلامی که در اوج مرتبت قرار دارد امروزه در حضیض ذلت است و تمامی تلاشش براین است که همپای مردش شود درحالیکه مردان خود بیچاره تر آنانندودر بند رسوم نادرست گرفتار . مردان ما عموما گرفتار مسایل مالی اند وزنان ما که نقش بلندی دارند اما باید برای جبران نداری ها در کوچه وبازار شهرها سرگردان باشند .آنان که مدعی اسلام ناب اند اگر اندکی در مسیر سختی های زندگی میبودند میتوانستند آگاهی های خود ازدین را بهتر درک کنند .چرا که صرف آشنائی با الفاظ دردی را دوا نمیکند .بجاست یکبار دیگر حقوق وتکالیف همسران را در دین الهی مرور کنیم و ببینیم که چقدر ازآن دوریم.