تاریخ انتشار:1395/10/21
خدمتگزاری که عاقبت بخیرشد
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

هیچ انسانی کامل نیست ودردوره حیات خود کارهای درست ونادرست دارد اما خوش بحال هر انسانی که عاقبت بخیر شود چرا که بقول شاعر بزرگمان شاهنامه آخرش خوش است. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی درآغاز خوب درخشید ودر کنار امام راحل در جنگ وسیاست همراه بود اما دردوران بعد خدمات او مسیر دیگری را طی کرد واو با تندروان همراه شد اما سرانجام راه  درست گذشته را بازیافت وبهمراه ملت ودر کنار مردم سالهای پایانی عمررا گذراند وعاقبت بخیر شد وامروز در مراسم خاکسپاری شاهد تقدیر ملت ایران ازاین خدمتگزار هستیم وچه خوش است که آدمی با نام نیک از این دنیا برود وبندگان خدا برایش دعا کنند وبیادش بدارند.