ابزارهای رسیدن به قدرت در ایران
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

بنظر بنده برای رسیدن به قدرت در کشورمان ابزارهای عمده زیر وجوددارد:

نهادرهبری- روحانیت-نیروهای مسلح (نظامی انتظامی- امنیتی)-نهادهای اقتصادی-رسانه ها-آراء ملت

دوگروه موسوم به اصولگرایان واصلاح طلبان که هریک طیفی از گروه های کوچکترند در تلاش برای بدست آوردن قدرت سیاسی در کشور از ابزارهای یادشده بهره میبرند اما با تفاوتاتی .بنظر بنده این دو گروه بزرگ سیاسی ازابزارهای یادشده بترتیب اولویت بشرح زیر استفاده میکنند.

اصولگرایان:نهادرهبری روحانیت نیروهای مسلح رسانه ها نهادهای اقتصادی ودر نهایت آراء ملت

چون اصولگرایان بظاهر تعهد بیشتری به دین دارند تلاش میکنند در تمامی تبلیغات خود را پیرو رهبری وروحانیت نشان دهند ویا با شعار انقلابیگری حمایت خودرا از نیروهای سپاه وبسیج اعلام کنند .البته از رسانه ها ونهادهای اقتصادی نیز بهره میبرند ودر نهایت تلاش میکنند تا ازآراء ملت استفاده کنند. با توجه به آخرین انتخابات ریاست جمهوری عملا موفق شده اند یک چهارم رای دهندگان را ازآن خود نمایند

اصلاح طلبان :آراء ملت رسانه های آزاد نهادهای اقتصادی و.....

شعار این گروه آزادی وحقوق بشر است وبهمین خاطر تلاش میکنند تا مردم را بدین موارد توجه دهند .عدم استفاده از نهاد رهبری ویا نیروهای انقلابی وروحانیت نه بدلیل مخالفت بلکه معتقدند که این نهادها طبق قانون در امور انتخابات دخالت نمیکنند وتعلق به گروهی خاص ندارند ولذا اصراری بر تبلیغات روی پشتیبانی این موارد ندارند .والبته نهادهای اقتصادی نیز در کمک بدانها هستند و بهمین خاطر توانسته بودند در انتخابات اخیر سه چهارم رای رای دهندگان را ازآن خود کنند.

البته دسته سومی نیز در کشور حضور دارند که معمولا در انتخابات شرکت نمیکنند ویا اعتقادی ندارند ویا اینکه  مترصد یک فرصت مناسب هستند تا بچهره های مورد نظر خود رای دهند تعداد اینان سه هشتم کل دارندگان حق رای هستند.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور درآخرین انتخابات حدود 40 میلیون نفر حق رای دارند